Naudojimosi invoice.lt sąlygos

 

Bendrosios nuostatos

Tai yra Teisinis susitarimas tarp Jūsų ir UAB "Optimalios sistemos" (toliau invoice.lt) dėl paslaugų, kurias Jūs naudojate ar ruošiatės naudoti.

"Jūs" reiškia asmenį, ar įgaliotus asmenis, kurie užsiregistravo invoice.lt sąskaitų išrašymo sistemos tinklapyje.

Pagal šias sąlygas, mes vadiname tinklapį ir mūsų teikiamą programinę įrangą "Žiniatinklio programa". Prieš pradedant naudoti paslaugas, prašome atidžiai perskaityti visas sąlygas. Prisijungdami arba naudodamiesi paslaugomis, Jūs sutinkate laikytis šių nuostatų ir visų teisinių terminų, politikų ir gairių, įtrauktų į šias sąlygas. Jei su terminais ir sąlygomis nesutinkate, paslaugomis naudotis Jūs negalite. Pagal šias taisykles, mūsų klientai ir jų darbuotojai, kuriems jie suteikia prieigą prie sąskaitų išrašymo sistemos, yra vadinami "Klientais".

Invoice.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti terminus ir sąlygas, įvardytas šiose sąlygose arba keisti bet kokią politiką ar gaires, taikomą paslaugoms. Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo. Todėl prieš naudojantis paslauga visada pasitikrinkite naudojimosi sąlygas. Jeigu su pakeitimais nesutinkate, galite atšaukti savo paskyrą be jokių papildomų įsipareigojimų, išskyrus sumą, mokėtiną už einamąjį mėnesio laikotarpį. Paslaugos yra tik Jūsų privačiam naudojimui. Jūs negalite parduoti, išnuomoti ar kitais būdais suteikti informacijos niekam kitam, nebent tai leidžia "Žiniatinklio programa".

Jautrūs duomenys

Invoice.lt įsipareigoja visus Klientų duomens laikyti saugiai, neplatinti, nenuomoti ar neparduoti jokiems pašaliniams asmenims ar įmonėms. Invoice.lt taip pat negalės prieiti prie Jūsų duomenų. Jeigu Jums yra reikalinga pagalba, kuomet mes turime peržiūrėti duomenis, esančius Jūsų paskyroje, prieš tai turi būti gaunamas Jūsų prašymas ir/ar sutikimas. Jautrūs duomenys yra apsaugoti nuo sutarties pasirašymo pradžios iki visiško paskyros ištrynimo momento. Invoice.lt renka tik bendrus statistinius duomenis, kaip bendras sistemoje išrašytų sąskaitų kiekis, bandra suma, vidutinės išrašytos sąskaitos suma, vartotojo išrašytų sąskaitų ir klientų kiekiai ir pan.

Kaip „invoice.lt“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kokias teises savo asmens duomenų atžvilgiu turite ir kaip šiomis teisėmis galite pasinaudoti rasite "invoice.lt" privatumo politikoje

Nuosavybė, autorinės teisės ir prekiniai ženklai

Pagal šias sąlygas, toks turinys, talpinamas žiniatinklio programoje, (pvz. duomenys, logotipai, ženklai, dizainas, paveikslai, audio ir kiti failai), yra vadinamas "Turiniu".

Invoice.lt priklauso bet kokia intelektualinė Paslaugų nuosavybės teisė, įskaitant dizainą, meną, funkcionalumą ir dokumentaciją. Jūs negalite kopijuoti ar keisti paslaugų, priklausančių UAB "Optimalios sistemos".

invoice.lt Žiniatinklio programa priklauso kompanijai UAB "Optimalios sistemos"., registruotai Lietuvoje ir teikiančiai interneto svetainių priežiūros ir vystymo paslaugas.

Atsakomybės apribojimas

Šio tinklalapio turinys pateikiamas pagal „kaip yra" ir „kiek prieinama" principus. invoice.lt ar tretieji asmenys neteikia jokių garantijų dėl šio tinklalapio ar jo turinio. invoice.lt neatsako už jokias išlaidas, žalą ar nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, finansiniais nuostoliais ir negautu pelnu), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie tinklalapio arba naudojimosi tinklalapiu, net ir tuo atveju, jei invoice.lt žinojo apie tinklalapio ar jo turinio trūkumus.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šiam tinklalapiui ir jo Naudojimosi Sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos teisę. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl informacijos, kurią radote invoice.lt svetainėje, susisiekite su UAB "Optimalios sistemos".